Stadionreglement

Vi er glade for å ha deg som gjest og ønsker deg velkommen til Lerkendal stadion. For at arrangementet skal kunne gjennomføres slik at alle føler seg trygge og at opplevelsen skal bli best mulig, ber vi deg være oppmerksom på følgende:

- Som gjest er du forpliktet til å akseptere norsk lov, stadionsreglement, FIFAs reglement, UEFAs sikkerhets-og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg og anvisninger arrangør gir. - Gyldig adgangstegn/billett er påkrevet og må forevises på forlangede. Billetten gir deg ingen anledning til å benytte andre plasser, eller oppholde deg på andre tribuner/seksjoner. - Å stå på en tribune som er ment som sittetribune er forbudt under kampens gang. - Ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømingsveier etc. Ingen form for forsering/klatring av gjerder, sperringer etc er tillatt. - Alle må akseptere at arrangør om nødvendig gjennomfører personlig visitasjon, og at å motsette seg dette vil medføre at du ikke gis adgang til stadion. - Følgende effekter er det forbudt å ta med inn på stadion: - Kniver, våpen eller effekter som arrangør anser å være en sikkerhetsrisiko. - Fyrverkeri - Røykbokser - Flasker av glass eller plast - Alkohol eller andre rusmidler - Profesjonelt fotoutstyr - Videokamera/lydbånd - Dyr (førerhund er unntak) - Flagg/bannere med religiøse, kommersielle, politiske eller rasistiske budskap. - Laserpenner e.l. - Kamer / mobilstativ (selfiestick) Voldsom, eller aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk kan føre til bortvisning fra arenaen. Det er forbudt å: - Ta seg inn på spillebanen. - Kaste ting på andre eller inn på spillebanen. - Vise rasistiske holdinger. - Røyke på stadion - Det er ikke tillatt å ta med inn eller bruke balaklava (finlandshette) eller lignende heldekkende hodeplagg. - Bruk av speilreflekskamera er forbudt. - Arrangøren har ikke ansvar ovenfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppså under avviklingen av arrangementet. - Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuell forsinkelse eller endring av tidspunkt og er uten ansvar dersom dette påfører tredjeperson konsekvenser. - Billettens kostende refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt. - Berusede personer bortvises fra stadionområdet. - Det er ikke tillat å selge eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblader e.l på stadionområdet uten arrangørens skriftlige samtyikke. - Stadioområdet er videovervåket. - Mobiltelefon kan kun benyttes til personlig og privat bruk. Det er forbudt å videreselge bilder tatt med mobiltelefon. - Innsamling og/eller overføring og/eller produksjon og/eller spredning av informasjon eller data angående kamputvikling, resultater, hendelser, oppførsel eller andre forhold i kampen, samt enhver form for opptak av lyd-, video- eller audiovisuelt materiale fra kampen (enten ved bruk av elektroniske enheter eller på annen måte), til bruk for noen form for spill, gambling eller kommersielle aktiviteter som ikke er autorisert på forhånd av klubben og ligaen, eller for bruk til andre formål i strid med disse vilkårene og betingelsene, er strengt forbudt på stadion. Mobiltelefoner kan kun benyttes til personlig, privat bruk. Ved brudd på disse vilkårene kan besøkende nektes tilgang til eller fjernes fra stadion. - Videresalg av billetter på stadionområdet er forbudt. - Personer som har tatt seg inn på tribuner avsatt for bestemte supportergrupper, uten å være medlem av angjeldende gruppe, vil av sikkerhetsmessige årsaker bli flyttet til andre tribuner eller vist bort fra arenaen. - Alle må til en hver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør, vakter eller politi. Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise/nekte adgang til stadionområdet de som bryter med ovenstående bestemmelser. Tilleggssanksjoner må påregnes. Rosenborgs verter, crew og innleide vakter håndhever stadionreglementet.