Stadionreglement

Det skal ikke mye til for å få et hyggelig opphold på Ullevaal Stadion. Derfor ber vi deg respektere vårt reglement, slik at du og din sidemann kan få et godt opphold.

Regler som må følges på stadion

Som gjest er du forpliktet til å akseptere norsk lov, stadions reglement, FIFAs reglement, UEFAs sikkerhet- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg anvisninger arrangør gir.

Gyldig adgangstegn/billett er påkrevd og må forevises på forlangende. Billetten tilkjennegir hvilken plass du er berettiget til. Billetten gir deg ingen anledning til å benytte andre plasser.

Å stå på en tribune som er ment som sittetribune er strengt forbudt under kampes gang.

Ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømningsveier etc. og ingen form for forsering/klatring av gjerder, sperringer etc. er tillatt.

Alle må akseptere at arrangøren om nødvendig gjennomfører personlig visitasjon, og at å motsette seg dette vil medføre at du ikke gis adgang til stadion.

Følgende effekter er det strengt forbudt å ta med inn på stadionområdet

 • Kniver, våpen eller effekter som kan benyttes som dette, eller som arrangøren anser å være en sikkerhetsrisiko
 • Fyrverkeri, pyroteknikk og/eller røykbokser
 • Flasker av glass eller plast
 • Alkohol eller andre rusmidler
 • Videokamera
 • Dyr (unntak av førerhund)
 • Bannere, flagg e.l. med kommersielle, religiøse, pornografiske, politiske eller rasistiske budskap
 • Laserpenner e.l.
 • Fløyte eller andre lydeffekter som kan påvirke spillets gang
 • Balkongflagg – flaggduk kan tas med uten følge av stang
 • Sekker/vesker større enn 30 liter må leveres i billettluken for oppbevaring
 
Ullevaal Stadion tar ikke ansvar for oppbevaring av objekter som ikke kan medbringes inn på stadion. Barnevogner og rullatorer kan ikke medbringes inn på stadion grunnet manglende oppbevaringsplass. Voldsom, ukontrollert eller aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk er forbudt og vil medføre bortvisning fra arenaen.

Det er strengt forbudt å

 • Ta seg inn på spillebanen
 • Kaste ting på andre eller inn på spillebanen
 • Vise rasistiske holdninger
 • Uttrykke seg negativt om etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller nedsatt funksjonsevne
 • Det er forbudt å røyke utenom de områder der dette er tillatt
 • Videreselge biletter på stadionområdet
 

Arrangøren har ikke ansvar ovenfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avvikling av arrangementet. Arrangøren er ikke ansvarlig for en eventuelle forsinkelse eller endring av tidspunkt for arrangementet og er uten ansvar dersom dette påfører tredjeperson konsekvenser.

Billettens kostende refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt.

Berusede personer bortvises fra stadionområdet.

Det er ikke tillatt å selge eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblad e.l. på stadionområdet uten arrangørens skriftlige samtykke.

Stadionområdet er videovervåket.

Mobiltelefon kan kun benyttes til personlig og privat bruk.

Personer som har tatt seg inn på tribuner avsatt for bestemte supportergrupper, uten å være medlem av angjeldende gruppe, vil av sikkerhetsmessige årsaker bli flyttet til andre tribuner eller vist bort fra arenaen.

Alle må til enhver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør, vakter eller politi.

Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise eller nekte adgang til stadionområdet for de som bryter med ovenstående bestemmelser. Tilleggssanksjoner må påregnes.

Sponsorer