Biljettinformation

Biljettförsäljningen startar fredag den 5 april kl 10:00. Alla åskådare, oavsett ålder, måste ha biljett för att komma in på stadion.

Handikapp- och ledsagarbiljetter: Kontakta billett@rbk.no för mer information.

Frikort: Innehavare av frikort från Norges Fotballforbund måste skicka e-post till billett@scandsports.com. E-posten måste innehålla namn på frikortsinnehavaren, frikortnummer och bild av giltigt frikort.

Priser: Guld – 1325 NOK Svart – 1275 NOK Vit långsida – 1225 NOK Vit nedre kortsida – 1175 NOK Vit övre kortsida – 950 NOK