Stadions regler

Vi är glada att ha dig som gäst och välkomnar dig till Lerkendal Stadium. För att evenemanget ska kunna genomföras på ett säkert sätt och för att alla ska känna sig trygga och få en så bra upplevelse som möjligt, ber vi dig vara uppmärksam på följande:
Som gäst är du skyldig att följa norsk lag, stadionregler, FIFA-regler, UEFA
säkerhets- och evenemangsregler samt följa direktiv och instruktioner från arrangörerna. En giltig tillträdesbiljett är obligatorisk och måste visas vid begäran. Biljetten ger inte tillträde till andra platser eller sektioner. Stående i sittsektioner är förbjudet under matchen. Ingen får ockupera trappor, entréområden, nödutgångar etc. Klättring över staket, barriärer etc. är inte tillåtet. Alla deltagare måste acceptera att personliga visiteringar kan utföras av arrangören om det anses nödvändigt; vägran kan leda till att inträde nekas till stadion. Följande föremål är förbjudna att ta med in på stadion: Knivar, vapen eller föremål som arrangören anser utgör en säkerhetsrisk. Fyrverkerier Rökpatroner Glas- eller plastflaskor Alkohol eller andra rusmedel Professionell fotoutrustning Videokameror/ljudinspelningsenheter Djur (förutom ledarhundar) Flaggor/banderoller med religiösa, kommersiella, politiska eller rasistiska budskap Laserpekare etc. Kameror/selfiesticks Oordnat eller aggressivt beteende samt användning av kränkande språk kan leda till avvisning från arenan. Det är förbjudet att: Ta sig in på spelplanen Kasta föremål på andra eller in på spelplanen Visa rasistiska attityder Röka på stadion Använda eller ta med balaclavas eller liknande heltäckande huvudplagg Använda DSLR-kameror Arrangören ansvarar inte för olyckor, skador eller förluster som kan inträffa under evenemanget. Arrangören är inte ansvarig för förseningar eller ändringar i tidsschemat som kan påverka tredje parter. Biljettens kostnad återbetalas inte om evenemanget ställs in. Berusade personer avlägsnas från stadionområdet. Försäljning eller distribution av föremål/varor/flygblad etc. på stadionområdet utan arrangörens skriftliga medgivande är förbjudet. Stadionområdet övervakas med videokameror. Mobiltelefoner får endast användas för personliga och privata ändamål. Vidareförsäljning av bilder tagna med mobiltelefon är förbjuden. Insamling, överföring, produktion eller spridning av information eller data om matchens utveckling, resultat, händelser, beteende eller andra aspekter av spelet, samt alla former av ljud-, video- eller audiovisuellt material från matchen (antingen med elektroniska enheter eller på annat sätt) för användning i spel eller kommersiell verksamhet som inte är godkänd i förväg av klubben och ligan, eller för ändamål som strider mot dessa villkor, är strängt förbjudet på stadion. Mobiltelefoner får endast användas för personliga, privata ändamål. Besökare kan nekas tillträde till eller avlägsnas från stadion för brott mot dessa villkor. Återförsäljning av biljetter inom stadionområdet är förbjuden. Personer som påträffas i sektioner avsedda för specifika supportgrupper utan att vara medlemmar i den aktuella gruppen kan omplaceras till andra sektioner eller avvisas från arenan av säkerhetsskäl. Alla måste vid varje tillfälle följa instruktioner och meddelanden från arrangören, vakter eller polis. Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa/neka tillträde till stadionområdet för dem som bryter mot ovanstående regler. Ytterligare sanktioner kan tillämpas. Rosenborgs värdar, personal och inhyrda vakter handhäver stadions regler.